شنبه 29 مهر 1396  
.خدمات اطلاع رسانی
خدمات فناوری اطلاعات

آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
v     
ضوابط عمومی ودستور العمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی


v     
ضوابط عمومی ودستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه کاربری وپوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت

v     
دستورالعمل های همسان نقشه برداری (جلد اول : ژئو دزی و ترازیابی)     


v     
دستورالعمل های همسان نقشه برداری( جلد سوم : سیستم اطلاعات مکانی)


v     
دستورالعمل های همسان نقشه برداری (جلد چهارم:کارتوگرافی)


v     
دستورالعمل های همسان نقشه برداری ( جلد پنچم : میکروژئودزی)


v     
دستورالعمل های همسان نقشه برداری (جلد ششم : داده های شبکه ای و تصویری)


v     
دستورالعمل های همسان نقشه برداری ( جلد هفتم : آبنگاری)


v     
دستورالعمل طبقه بندی و گویا سازی نقشه های بزرگ مقیاس 1:2000


v     
دستور العمل آماده سازی داده های مکانی مقیاس1:2000 برای تشکیل پایگاه داده های توپوگرافی


v     
اطلاعات مکانی فراداده


v     
استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه های رقومی مقیاس 1:500،1:1000،1:2000 به روش فتوگرامتری


v     
استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه های رقومی مقیاس 1:500،1:1000،1:2000 به روش نقشه برداری هوایی


v     
دستورالعمل اجرائی نقشه های 1:500- 1:1000-1:2000

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

------------------------------

تعداد بازديد از سايت: 121207513
تعداد بازديد زيرپورتال: 2165589
اين زيرپورتال امروز: 471
تعداد بازديد اين صفحه: 6700
در امروز: 44111
اين صفحه امروز: 4
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.